Tase-ennuste

Tase-ennuste

Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva mahdollisimman luotettava näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeistä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet (vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat).

Valtaosa tase-ennusteesta syntyy automaattisesti:

  1. Käyttöomaisuuden osalta lasketaan poistot automaattisesti ja järjestelmää voidaan käyttää investointien ja niiden rahoituksen simulointiin.
  2. Vaihto-omaisuus ja erityisesti sen kokonaismäärä kertoo yhtiön varojen sitoutumisesta varastoon. Vaihto-omaisuuden määrä saattaa vaihdella sesongeittain voimakkaastikin ja sillä saattaa olla huomattava vaikutus taseen suuruuteen, käyttöpääoman määrään, jne. Revise EPM käyttää automaattisessa taselaskennassa matemaattisia malleja, jotka hyödyntävät historiatrendejä (kiertonopeus, kausivaihtelut, jne.).
  3. Myyntisaatavat ja ostovelat lasketaan automaattisesti toteutuneiden tai määriteltyjen kiertoaikojen perusteella.
  4. Kassavarat tulevat suoraan kassavirtaennusteelta.
  5. Taseen loppusumma kertoo yritykseen sitoutuneen kokonaispääoman määrän: varat (vastaavaa) ja oma- ja vieraspääoma (vastattavaa). Toimiala ja liiketoimintakonsepti vaikuttavat olennaisesti taseen suuruuteen. Isot, perinteiset, valmistusta harjoittavat yhtiöt ovat yleensä hyvin pääomavaltaisia. Laskettaessa yrityksen pääoman tuottoa, on toisena komponenttina yleensä pääoman kiertonopeus. Tämä saadaan laskettua, kun verrataan taseen loppusummaa yhtiön liikevaihtoon.
  6. Omavaraisuusaste kertoo yhtiön vakavaraisuudesta ja olemassa olevista tasereserveistä.
  7. Yhtiön rahoitus voidaan rakentaa monella vaihtoehtoisella tavalla: oma pääoma ja sen eri instrumentit (osakepääoma, hybridilaina, VVK, pääomalaina) ja vieraspääoma. Näiden simulointi ja vaikutus yhtiön omavaraisuuteen, kassavirtaan, maksuvalmiuteen, jne voidaan tehdä helposti  Revise EPM:n avulla. Lainarahoituksen suunnitteluun ja simulointiin on oma osionsa, joka laskee ja jaksottaa rahoituksen korot ja lyhennykset lainakohtaisesti vaikutusajalleen.
  8. Lomapalkka-, alv- ja muut vastaavat velat lasketaan automaattisesti.

Jos haluat kuulla lisää, varaa ilmainen demo!

Varaa demo

Miten haluat että sinuun otetaan yhteyttä?

Mitä haluaisit erityisesti kuulla demossa?

KassavirtaennusteestaTase-ennusteestaTulosennusteestaMyyntiennusteestaYleisesti Revise EPM - sovelluksestaKonsultointipalveluista

×

Book a demo

How do you want to be contacted?

What do you want to hear in the demo?

Cashflow forecastBalance sheet forecastProfit forecastSales forecastAbout Revise EPMConsulting

×